آزمایشگاه شاخص صدر

شیمی آب و خاک

از آنجايي كه كفايت يا عدم كفايت ، كمبود ، زياد بود و سميت هر كدام از اين عناصر به نوع محصول و اكوسيستم خاك – گياه وآبیاری وابسته است لذا مديريت حاصلخيزي خاك براي كشاورزي پايدار ، در حفظ ميزان عناصر ضروري در حد كفايت و جلوگيري از عدم كفايت ، كمبود ، زيادي ، و سميت آنها تلاش مي نمايند و همچنین  ميزان و نوع عناصر شيميائي موجود در مصالح ساختماني بكار رفته در احداث  پروژه هاي عمراني تاثير بسزائي در استحكام و همچنين دوام سازه هاي اجرا شده  در پروژه هاي مذكور داشته و عدم توجه به شناسائي هر كدام از عناصر تاثير گذار در واكنش هاي ناخواسته مضر ، موجبات تخريب و از هم پاشيدگي جزئي و كلي سازه ها را فراهم خواهد كرد. و در اين ميان است كه وجود آزمايشگاه هاي  تجزیه شيميایی  آب ، خاك  و گیاه براي اندازه گيري دقيق اين عناصر ضرورت مي يابند و هيچگاه بدون تعيين آنها امكان تصميم گيري مقدور نبوده و هر گونه اقدام بدون ارزيابي تركيب  شيميايي خاك ضمن اينكه بي تاثير بوده حتي امكان تاثيرات تخريبي زيادي نيز خواهد داشت . فلذا آزمايشگاه ها با علم به  اهميت و نقش اين عناصر در خاك بايد با دقت هر چه بيشتر در اين اندازه گيريها دقيق و موثرتر  باشند تا هزينه ها و زحمات انجام گرفته توسط ساير گروه هاي كاري بي تاثير نباشند

کیفیت آب در کشاورزی

آب یکی از مواد مایع و فراوان‌ترین مادهٔ مرکب بر روی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات به شکلی که امروزه می‌شناسیم، است. بیش از ۷۱٪ وزن یک انسان از آب تشکیل شده‌است و نیز بیش از ۶۸٪ سطح کره زمین را آب پوشانده ‌است.

کیفیت خاک در کشاورزی

يك سيستم توليد كشاورزي داراي وضيعت خاصی است كه از برهمكنش عوامل فيزيكو شيميايی (خاك،اقليم و تشعشع) و بيولوژيك(گياهان، علف هرز، آفات، بيماريها، موجودات مفيد و…) مديريت و شرايط اقتصادی، اجتماعی حاصل میشود.

الزامات مدیریت پایدار خاک و آب

کشاورزی پایدار الگویی از توسعه است که از زمین ، آب ،منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری حفاظت نموده ، از لحاظ محیط زیستی بدون تخریب، از نظر فنی مناسب و به جا ، از نظر اقتصادی معقول و معتبر و از نظر اجتماعی مقبول باشد.

خواص فیزیکی خاک

خاک تنها یک بستر کاشت برای گیاه نیست بلکه یک محیط متخلخل همراه با ویژگی های منحصر به فرد است. اهمیت فیزیک خاک در این است که بدون شناخت خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و هندسی خاک، نمی توان فرایندهایی که در خاک به وقوع می پیوندد را پیش بینی کرد. علم فیزیک خاک به ما شناخت کافی در مورد رفتار خاک را خواهد داد.پارامترهایی از قبیل ساختارخاک از نظر دانه بندی و جنس ، امکان حرکت آب در خاک ، میزان نگهداشت رطوبت در خاک بدلیل وجود خلل و فرج درشت، و میزان جریان مکش هوا به داخل خاک و انتقال گرما و املاح در خاک به ویژگی های فیزیک خاک بستگی دارد .

خواص شیمیایی خاک در پروژه های عمرانی

اصولا هر واكنش شيميائي ناهنجار حادث شده در درون مصالح بكاررفته در ساختمان پروژه هاي عمراني بسته به محل و شدت بروز واكنش عوارضي پديد مي آورد كه باعث كاهش دوام و همچنين مقاومت سازه گشته و گاها خسارات جبران ناپذيري را تحميل مينمايد كه اين موضوع اهميت شناسائي هاي اوليه مصالح به لحاظ شيميائي را بيش از پيش روشن ميسازد. بعنوان نمونه وجود سولفاتها و كلرورها و قليائيها در درون مصالح بتن ساز در پروژه هاي بتني موجبات تخريب و انهدام تدريجي بتن و ميلگرد را فراهم نموده ودر نتيجه آن مقاومت عضو و يا اعضاي متاثر شده از واكنش ها كاهش و نتيجتا تخريب سازه را بدنبال خواهد داشت.

تعیین کیفیت آب کشاورزی ، اشامیدنی،صنعتی، دام و طیورو مصالح ساختمانی

underline
با توجه به ساختمان مولکولی آب و قطبی بودن آن پتانسیل حلالیت اغلب عناصر شیمیایی و مواد الی در خود را دارد و با توجه به تنوع کاربرد آن در کشاورزی ، دام و طیور ، پرورش آبزیان ، مصارف صنعتی ، آشامیدنی و مصالح ساختمانی ،آنالیز و تعیین ویژگی ها آب برای هر کدام از موارد مصرف فوق ضروری و حیاتی می باشد

تجزیه آب

آب، یکی از مهم ترین نعمت هایی است که خداوند در اختیار ما قرار داده است. این نعمت، زندگی همه موجودات کره زمین را تحت تاثیر قرار می دهد و تصور حیات بدون وجود آن امکان پذیر نیست. نه تنها زندگی ما انسان ها، بلکه زندگی همه حیوانات و گیاهان نیز به وجود آب بستگی دارد. امروزه که انسان ها به دنبال حیات در سیاره ای دیگر هستند اولین چیزی که برای آن جستجو می کنند وجود آب است. بنابراین باید قدر این نعمت را بدانیم و به درستی از آن استفاده کنیم. اطلاعات بیشتر

توصیه کودی

بطور کلی گروهی از عناصر خاص در جدول تناوبی عناصر، مورد نیاز تمامی گیاهان می باشند که در دوره های مختلف رشد گیاهی به مصرف گیاه می رسند.بطور کلی گروهی از عناصر خاص در جدول تناوبی عناصر، مورد نیاز تمامی گیاهان می باشند که در دوره های مختلف رشد گیاهی به مصرف گیاه می رسند. میزان مورد نیاز این عناصر در گیاهان مختلف متفاوت است، اما به طور کلی از نظر میزان استفاده گیاهان از این عناصر، به دو دسته ماکروالمنت یا عناصر پر مصرف و میکرو المنت یا الیگو المنت یا عناصر کم مصرف تقسیم بندی می شوند.

اطلاعات بیشتر

توصیه کاشت

در توصیه کاشت توان تولید و باروری خاک از فرایندهای فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی خاک است مدیریت مناسب بهره برداری  از خاک موجب تداوم باروری می شود و هر گونه اقدام در جهت بر هم زدن این تعادل اثر جبران ناپذیری به دنبال دارد لذا در توصیه کاشت با توجه به پارامترهایی از قبیل املاح حل شده در خاک ، میزان اسیدی، بافت خاک و میزان تخلخل ،نفوذ پذیری، قابلیت فراهمی ابقاء عناصر غذایی خاک و میزان اهک موجود در خاک توصیه های کاشت بترتیب الویت انواع محصولات باغی و زراعی بعمل می آید.

تجزیه گیاه

نظر به اینکه در پاره ای از موارد نمونه برداری از خاک و تعیین میزان مواد غذائی آن به تنهائی نمی تواند مقدار مواد غذائی جذب شده و مورد استفاده قرار گرفته در گیاه را نشان دهد، برای پی بردن به نتیجه حاصلخیزی خاک در رشد و نمو گیاه، بهترین و دقیقترین راه ، آن است که قسمتی از اندامهای گیاه بویژه برگ و دمبرگ آن مورد تجزیه قرار گیرد تا روشن شود چه مقدار از مواد غذائی توسط گیاه از خاک جذب شده است. لذا نحوه صحیح تهیه نمونه برگ با توجه به سن ـ زمان ـ قسمت مورد نظر و … بویژه در مورد محصولات گلخانه ای و درختان میوه می تواند راهنمای ارزنده ای در جهت رفع کمبودها و ازدیاد محصول محسوب شود.

عناصر ماکرو

ضرورت استفاده از يونها، و عناصر شيميايي بعنوان غذا در گياهان نسبت به حيوانات متفاوت و حائز اهميت است.آرنون و استوت شاخص هاي زير را براي ضروري بودن عناصر غذايي گياهان پيشنهاد كرده اند.

1- كمبود آن عنصر باعث مي شود كه چرخه زندگي گياه كامل نگردد.

2- علايم كمبود براي هر عضو اختصاصي مي  باشد.

3- .عنصر در تغذيه گياه نقش مستقيم دارد.بعنوان مثال يك عنصر تشكيل دهنده يك متابوليست ضروري يا مورد لزوم براي فعاليت يك سيستم آنزيمي است.

اطلاعات بیشتر

نمونه برداری

طرحی است که براساس آن بتوان نمونه ای را از یک بهر مورد بازرسی  یا آزمون انتخاب نمود بطوری که نمونه انتخاب شده بتواندتمام ویژگ های بهر مورد آزمون را نشان دهد لذا انتخاب نمونه مناسب برای آزمون یکی از مهم ترین عوامل اصلی در فعالیت های ازمایشگاهی می باشد. اطلاعات بیشتر

عناصر میکرو

عناصر میکرو (ریز مغذی) کم مصرف: هرچند نیاز گیاهان به این عناصر کمتر از نیاز آنها به عناصر پرمصرف می باشد اما عناصر کم مصرف یا همان ریز مغذی ها نقش و جایگاه ویژه ای را در تولید و عملکرد محصولات کشاورزی دارند به گونه ای که استفاده از ریز مغذی ها در تغذیه گیاهان به خصوص درختان میوه جهت رسیدن به توسعه ی پایدار و امنیت غذایی امری ضروری و غیر قابل اجتناب می باشد. اطلاعات بیشتر

دستگاه های موجود در آزمایشگاه

در صورت تمایل برای دریافت مشاوره تخصصی کلیک نمایید.

آمار سایت